اداره فرهنگی هنری آموزش وپرورش مرکزی
اخبار، عکس و رویدادهای پرورشی استان مرکزی 
قالب وبلاگ

آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه بشمار می رود. چرا که در پرتو آموزش است که انسانها متحول می شوند. برپایه نظام آموزشی و تربیتی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند

حقوق شهروندي آميخته اي است از وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يکديگر، شهر و دولت و همچنين حقوق و امتيازاتي که وظيفه تأمين آن بر عهده مديران شهري و دولت است. مجموعه اين حقوق و مسئوليت ها حقوق شهروندي اطلاق مي شود.

حلقه مفقوده رفتارهاي اجتماعي آگاهي نداشتن شهروندان از «بايسته هاي بحق» متقابلي است که بين آنان و مسئولان وجود دارد اين حقوق که با عنوان «حقوق شهروندي» از آن ياد مي شود کنش و واکنش هاي اجتماعي است که شهروندان و مسئولان ملزم به رعايت آن هستند.

جامعه ايران از خلاء ناآگاهي شهروندان از حقوق شهروندي به شدت آسيب پذير شده و برخي ناهنجاري هاي اجتماعي ناشي از اجرا نشدن منشور حقوق شهروندي است و اکنون که دولت تدبير و اميد قصد آموزش حقوق شهروندي را از سطوح دانش آموزي دارد فرهنگ سازي بايسته هاي فرهنگي و اجتماعي در کشور آغاز شده و دستاورد آن جامعه مدني آشنا به حقوق شهروندي خواهد بود و در بلند مدت مي توان اميدوار بود که تک تک افراد جامعه ايراني و اسلامي ايران از حقوق انساني و اسلامي برخوردار شوند.

شهروندی یک فرایند مربوط به تمام عمر است و به همین جهت، همه ی افراد در تمام طول زندگی خود نیازمند آموزشهای متناسب با شهروندی در مراحل گوناگون زندگی هستند. البته این امر زمانی جامه عمل می پوشد که فضای آموزشی جامعه، فضایی دمکراتیک بخود گیرد و این ممکن نیست مگر به شرط استقرار نظام سیاسی مردم سالار (که در آن افراد خود را در مقابل جامعه مسئول و برای عمل به وظایف شهروندی) و در نتیجه برخورداری از حقوق مترتب برآن آزاد می بینند. در این فضای دمکراتیک، دانش آموزان نیز نیازمند آن هستندکه در زمینه های اخلاقی، رشد اجتماعی و دانش و درک درست و عینی از جهان، آموزش می بینند. در تمام تصمیم گیریهای مربوط به خودشان در خانه و مدرسه و جامعه مشارکت کنند و به عنوان یک شهروند، به صورتی فعال در مناسبات اجتماعی متناسب با احوال خودشان قرار گیرند. آموزش و پرورش باید به کودکان و نوجوانان کمک کند تا شهروندانی مسئول، مشارکت کنندگانی فعال در امور زندگی اجتماعی و فرهنگی، یادگیرندگانی موفق و علاقمند و افرادی متکی به خود و قابل اعتماد بار آیند. افرادیکه نه تنها ارزشها و ویژگیهای مورد ستایش جامعه را دارا باشند، بلکه بتوانند در راستای بهسازی و ارتقای فرهنگ جامعه تلاش مؤثرتری را به نمایش گذارند.

و البته حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره مند گردند و بهره مندی از آموزش و تحصیل جزء حقوق هر شهروندی است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید

در سایه ی چنین برداشتی است که از نظر مربیان بزرگ تعلیم و تربیت... مدرسه نه تنها یک مکان جهت آماده شدن برای زندگی است، بلکه در حقیقت جایی برای تمرین زندگی و تجربه عرصه های مختلف آن است. به عبارت دیگر مدرسه مکانی برای یادگیری حقوق و مسئولیتهای شهروندی است. از این رو آنچه که می تواند رسالت و فلسفه اصلی شکل گیری و توسعه ی مدارس را در دوران کنونی توجیه کند، تربیت شهروندی و به عبارت دیگر عمل کردن مدارس به عنوان <مدرسه ی زندگی> است.در راستای احراز ویژگیهای شهروندی، مدرسه باید مکانی برای تدارک فرصتهای لازم و مناسب برای تجربه و تمرین در عرصه های مختلف زندگی باشد تا از این رهگذار، زمینه های لازم برای برطرف کردن نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان فراهم آید... بنابراین مدرسه باید خود زندگی و نمونه و الگویی کوچک از جامعه باشد و در آن دانش آموزان در عرصه های مختلف نظیر حرفه، دین، سیاست، فرهنگ، علم و فناوری، خانواده، بهداشت محیط زیست، ارتباطات، و مانند آن به یادگیری بپردازند. این چگونگی مستلزم پرداختن هرچه بیشتر به تربیت شهروندی و مهارتهای زندگی در سطح مدارس است.

به عقیده ی بسیاری از دانشمندان تعلیم و تربیت، وظیفه آموزش و پرورش، تربیت شهروندانی است که بتواند برای رشد و شکوفایی جامعه ی مردم سالار و تجدید بنای آن تلاش کند... نظام آموزشی مردم سالار، درصدد تربیت نسلی است که بتواند در دنیای پیچیده ی کنونی، هم برسرمایه ی دانش خود بیفزاید و هم با افزایش قابلیت همبستگی و نقش پذیری خود در ایجاد فضای گروهی که مسئولیت چند جانبه و جمعی به بار می آورد، کوشش نماید در چنین جامعه ای از ما می خواهند که همه با هم برای درک دنیای یکدیگر تلاش کنیم و چشم انداز مشترکی بسازیم که ما را قادر می سازد از یکدیگر بیاموزیم و درحالیکه واقعیت کثرت گرایی را حفظ می کنیم بر خود حکومت کنیم. تعلیم و تربیت در جامعه ی اسلامی بر توسعه ی فرایند آموزش مردم سالاری دینی تکیه دارد؛ فرایند پویایی که هم می تواند به حالت انسجام و وابستگی درونی فرد عقل او و کارکردهای اجتماعی او بیندیشد و هم می تواند او را به ارزشهای اخلاقی و اصول اعتقادی که در جهت تکریم مقام و منزلت انسانی قرار دارد، پایبند نماید. آموزش و پرورش به عنوان رکن تولید آگاهی مدنی دانش آموزان به عنوان عاملان اصلی باز تولید این آگاهی و شناخت، در واقع همان پشتوانه های راهبردی رشد فرهنگ شهروندی و توسعه ی سیاسی کشور به شمار می رود.ودانش آموزان به عنوان شهروندان موثر آينده در خط مقدم آموزش حقوق شهروندي قرار دارند به همين دليل وزارت آموزش و پرورش هم آموزش حقوق شهروندي را از مدارس شروع کرده است و بر اساس تفاهم نامه اي که بين وزارت آموزش و پرورش و نهاد رياست جمهوري (معاونت حقوقي) به امضا رسيده وزارت آموزش و پرورش مفاد اين حقوق را در قالب سرفصل هاي درسي، فوق برنامه هاي درسي و تکميلي، جشنواره ها و اردوها به دانش آموزان آموزش خواهد داد و اين آموزش ها از سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳در قالب منشور حقوق دانش آموزي در سطوح مختلف تعليم داده مي شود.

علاوه بر اين و بر اساس تفاهم نامه ياد شده در سايت هاي آموزشي، مجلات علمي و فرهنگي، دفترچه آموزشي و کتاب هاي فوق برنامه مباحث حقوق شهروندي را براي عموم مردم يا به صورت تخصصي و آموزشي براي دانش آموزان منتشر خواهدکرد. معتقديم براي احياي موفق حقوق شهروندي، آموزش را بايد از سطح دانش آموزان آغاز کنيم تا اصل فرهنگ سازي به خوبي محقق شود.

در این خصوص انتظاراتی از آموزش و پرورش کارآمد و منطبق با نیازهای امروزی هست که عبارتند از:

۱) آموزش مفید، اثربخش و کاربردی.

۲) تربیت نسل جوان و نوجوان براساس معیارهای مورد قبول جامعه.

۳) تسهیل در فرایند جامعه پذیری افراد و یادگیری هرچه بهتر استانداردهای زندگی سالم.

۴) هدایت نسل جوان و نوجوان در جهت ترقی و توسعه ی مطلوب.

۵) تربیت انسانهای قانونمند، مشارکت پذیر، منظم، مسئول و پرتلاش از طریق نهادینه سازی قانون و پرهیز از زور و خشونت و سلطه گری و جلوگیری از تنش و تن دادن به آن.

۶) جا انداختن فرهنگ تحزّب گرایی و تمرین مشارکت در اداره ی امور مدرسه و جامعه.

۷) تقویت ایمان، روحیه ی شجاعت، اعتماد به نفس، شکیبایی در برابر مصائب و رنجها، عدالت جویی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، مشورت، تعاون و ایثار.

سازمان هاي مردم نهاد نظير انجمن هاي اوليا و مربيان و تشکل هاي دانش آموزي به دليل پايگاه مردمي و جايگاه اجتماعي که دارند ارتباط مستقيم با شهروندان دارند و از سوي ديگر به دليل رسمي بودن فعاليت هاي اجتماعي و سياسي در ارتباط مستقيم با حاکميت (در حوزه شهري با شهرداري و فرمانداري و در حوزه ملي با دولت) هستند و به عنوان پل ارتباطي مردم و دولت میتوانند در این زمینه اقدامات مهم و مفیدی انجام دهند

زمانی آموزش و پرورش در رسیدن به اهداف و آرمانهایش موفق خواهد بود که بتواند شهروندانی آگاه، مسئول و خلاق بپروراند و این امر میسر نیست مگر از طریق آموزش بهینه شهروندی و نیز ارتقاء فرهنگ شهروندی.با عطف به این ویژگیهاست که رسالت سترگ و خطیر آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن معنا و مفهوم خود را درمی یابد بنابراین ضروری است تا ضمن توجه به سیاستهای کلی نظام آموزشی، مرحله ی درک و فهم عمیق و دستیابی به شعور تربیت شهروندی و تدارک مدرسه ی زندگی را وجهه ی همت قرار داده، بسترهای لازم را برای توجه هرچه بیشتر به این رسالت سنگین (تربیت شهروند مدنی) نظام آموزشی فراهم نمائیم

[ چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 ] [ 9:27 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

[ پنجشنبه سوم مهر 1393 ] [ 17:34 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

باسمه تعالی

آغاز ماه مهر وفصل مدرسه را به همه معلمان و مربیان و دانش آموزان عزیز صمیمانه تبریک می گویم؛ مدرسه خانه امید دولت و مردم و آموزش وپرورش بنیادی ترین بخش توسعه کشور است . ما نیاز به مدرسه پویا ونوآور درشرایط کنونی کشور داریم و سازندگان اصلی این مدرسه ، معلمان ومربیان و دانش آموزان این سرزمین اند .

راه رسیدن به این هدف از مدرسه و آموزش وپرورش ما می گذرد؛ استعداد و هوش فرزندان این زاد وبوم، بالاست؛ ‌باید به کشف و پرورش آنها بیشتر و بهتر بپردازیم .

توانمندی آموزش وپرورش در تربیت دانش آموزانی است که قادر باشند در کنار تربیت ذهن و دانش اندوزی با جامعه و جهان پیرامون خود به درستی ارتباط برقرار کنند؛ باید به آنان آموخت که جهان نو را خود بشناسد و در آن زندگی کنند و درعین حال، تعلق خاطر به دین و فرهنگ و سرزمین خود داشته باشند .

مدرسه باید بتواند دانش آموزانی متفکر، پرسشگر، نقاد و اخلاقی تربیت کند . مدرسه مطلوب ما مدرسه خلاقیت، عقلانیت وگفتگو ومداراست .

شما معلمان، مربیان و دانش آموزان عزیز باید به ما کمک کنید تا به این مدرسه مطلوب نزیدک شویم؛ مدرسه ای که پناهگاه همه شما و ما باشد، می دانم که آموزش وپرورش ما تا رسیدن به این نقطه، هنوز تنگناهای زیادی دارد؛ کمبود ها و کاستی های اقتصادی و آموزشی معلمان و دانش آموزان عزیز، ما را در دستیابی آسان به این هدف با مشکل روبرو می کند؛ معلمان ما نیازمند زندگی عزتمندانه اند تا همه ذهن و توان خود را صرف آموزش و تربیت کنند و دانش آموزان ما به احترام و توجه بیشتر نیاز دارند تا بتوانند قدرت انتخاب خود را بالاتر ببرند .

بسیار مایل بودم که امسال نیز می توانستم چون سال پیش همپا و همراه معلمان، ‌دانش آموزان و پدران و مادرانشان در نشاط و جنب و جوش روز اول ماه مهر شرکت می کردم و آهنگ دانشین زنگ مهر و زندگی را از نزدیک در مدرسه می شنیدم اما ضرورت سفر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد این توفیق را ازمن گرفت؛ در آنجا هم درخدمت شما و نیازمند دعای همه شما هستم .

برای اینکه سنت نیکوی سال های پیش زنده بماند از دانش آموزان عزیز می پرسم :

عزیزانم، ایران ما با مشکل جدی کمبود آب روبرو است. هرکدام از ما چگونه از آبهای ایران، می توانیم بهتر نگهداری و استفاده کنیم؟ 

[ چهارشنبه دوم مهر 1393 ] [ 6:28 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

سپاس خداوند عزیز حکیم را که هر ساله با فرا رسیدن ماه مهر، مدارس رنگ و بوی زندگی و طراوت را به خود می گیرند و با عطر وجودگل های خندان ایران اسلامی  معطر می گردند، تقارن هفته دفاع مقدس را با بهار دانش و تعلیم و تربیت گرامی داشته و آغاز سال تحصیلی جدید را به همه فرهنگیان و دانش آموزان   عزیز تبریک و تهنیت می گویم، امید است این تقارن و همزمانی خجسته، آغازی بر یک حرکت پرشتاب علمی و شکوفایی و بالندگی کشور عزیزمان باشد  و در سال تحصیلی پیش رو با تلاشی دوچندان و همتی والاتر از قبل با انگیزه‌های قوی و محکم  و در مسیر اعتلای آموزش و پرورش  و توسعه ی علمی کشور گام برداریم
بی شک  تعلیم و تربیت نسل آینده ساز ایران اسلامی  و تولید  علم آمیخته با ایمان اصلی ترین رسالت آموزش و پرورش  می باشد و برای نیل به این آرمان متعالی در راستای سیاست های ((دولت تدبیر و امید)) می بایست روحیه علم محوری توام با تدبیر، دانایی و امید بر جامعه  آموزش و پرورش مسلط شود، و لازمه این مهم تلاش و کوشش شما عزیزان در مدرسه و توجه دقیق به سیاست های آموزش و پرورش و بسط افق های علمی کشور می باشد.
امید است اولیاء و مربیان و فرهنگیان فرهیخته و پرتلاش و متعهد ، همچون گذشته بستر مناسب را برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانش اموزان  عزیز را  فراهم آورند.
از درگاه یگانه سبحان برای تمامی عزیزان در سال تحصیلی جدید، موفقیت، بهروزی و نیک فرجامی آرزو می نمایم

[ سه شنبه یکم مهر 1393 ] [ 6:34 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 12:34 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 12:33 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

 وزیرآموزش و پرورش درآستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 94-93 پیامی صادر کرد.به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، پیام دکتر علی اصغر فانی به شرح زیر می باشد:

به نام یگانۀ دانایی و توانایی

قسم به قلم و آنچه می نویسند؛ و سپاس بی قیاس خداوندی را که به بشر قدرت اندیشه و توان فکرت آموخت و اسباب تعالی او را فراهم ساخت

هدف غایی آفرینش،تکامل انسان است، و به تعبیر معمارکبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره): اساس علم بر تربیت انسان است. اهمیت تعلیم و تربیت در فرهنگ دینی و ملی ما موجب شده تا نهاد خدوم آموزش و پرورش والاترین جایگاه را در ذهن و ضمیر فرهیختگان داشته باشد، به نحوی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی)آموزش و پرورش را منشاء همه تحولات عظیم در حوزه انسان سازی می دانند و همه دستگاه ها را امر به حمایت آن می نمایند و می فرمایند:« همه دستگاه ها وظیفه پشتیبانی از آموزش و پرورش را برعهده دارند و هر قدردرآموزش و پرورش هزینه و سرمایه گذاری شود، نتیجه مضاعف خواهد داشت. چرا که این دستگاه، ریشه و مبنای همه پیشرفت های حال و آینده کشور است.» در اهمیت این صدرنشینی آموزش و پرورش رئیس جمهور محترم نیز می فرمایند:« دولت هر کاری که بتواند  با خلوص نیت در امر آموزش و پرورش انجام می دهد.»

اینجانب با نهایت مسرت آغاز سال تحصیلی 94-1393 را دردومین سال فعالیت دولت«تدبیر و امید»که طلیعه آن مزین به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»است به جامعه پرنشاط دانش آموزی و فرهنگیان فرهیخته  ایران اسلامی تبریک و شاد باش می گویم و امیدوارم به فضل الهی و با یاری شما معلمان،آموزگاران و مربیان گرانقدر بتوانیم آینده سازان کشور را بیش از پیش برتارک دانایی و سپهر سعادت رهنمون گردیم.

مسئولیت خطیر وحساس تعلیم و تربیت و مطالبات رئیس جمهور محترم، مبنی بر توسعۀ  همه جانبۀ آموزش و پرورش و بسط «فرهنگ گفت وگو »، ترویج«تفکر انتقادی»و تلاش برای اجرای سیاست های«ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی»،«ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی»،«توسعه مشارکت »،«تمرکز زدایی» تکلیف امروز ما را در آموزش و پرورش مضاعف ساخته است تا علاوه بر تحقق راهبرد «کیفیت بخشی» با ابتنای بر امید و اعتدال، بتوانیم اقدامات موثری برای عملیاتی کردن سند تحول بنیادین، مبنی بر دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای منزلت و مقام فرهنگیان وتعالی نظام آموزش و پرورش به عمل آوریم.

و اکنون به استقبال مهرمی رویم با مجموعه ای غنی از طرح ها و برنامه های عملیاتی تعالی بخش، هم چون توسعه پژوهش سراهای دانش آموزی به عنوان کانون های عبورازحافظه محوری و تقویت تفکر و اندیشه، بدیعه پردازی و پژوهش؛ و از سوی دیگر تعالی مدیریت آموزشگاهی به منظور آغاز کیفیت بخشی در آموزش و پرورش و اجرای یکصد برنامه در راستای عملیاتی شدن سند تحول بنیادین در ساحت های شش گانۀ تربیت و توسعه مشارکت های همه جانبه و سپردن امور به مردم و کاهش تمرکزگرایی در نظام آموزش و پرورش. امیدوارم به زودی شاهد اثرات و ثمرات پربار و مبارک این طرح ها و برنامه ها با همت و عزم ملی برای بهبود و ارتقای نظام تعلیم و تربیت باشیم.

آموزش و پرورش دولت «تدبیر و امید» در سایه الطاف الهی وعنایات حضرت ولی عصر(عج)و حمایت های بی دریغ مقام معظم رهبری(مدظله العالی)مصمم است با جلب مشارکت آحاد جامعه و اولویت بندی مسائل و چالش‌های نظام تعلیم و تربیت با ارایه راهکارهای برون رفت از آن  بتواند با پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی مطابق با فرهنگ غنی ایرانی اسلامی مسیر پیشرفت جوانان و آینده سازان این مرز و بوم را بیش از پیش هموار سازد.

علی اصغر فانی
وزیر آموزش و پرورش

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 12:32 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 12:29 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

برادر ارجمند جناب آقای علی شیرخانی  

 

سلام علیکم

 

           با احترام نظر به تعهد ، تخصص ، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان         معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی منصوب می گردید.امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از وصایای گرانقدر حضرت امام خمینی(ره) ، رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین سیاست های رئیس جمهور محترم و دولت تدبیر و امید و با بهره گیری از نظرات ارزشمند فرهنگیان فرهیخته به خصوص مربیان عزیز پرورشی بتوانید در جهت ارتقاء فعالیت های پرورشی و تحقق اهداف این معاونت برای تربیت نسلی پرشور ، آگاه ، متعهد و وفادار به ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی گام های موثر و ارزشمند بردارید.از خداوند سبحان توفیق روز افزون شما را در استمرار خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسألت  می نمایم.

                                                   شهریار فولادوند

                                مدیر کل آموزش  وپرورش استان مرکزی

 
 
 
[ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ] [ 20:46 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: طی برنامه ریزی هایی که انجام دادیم در تابستان امسال آموزش را برای در آمدزایی قانونی به روسای اردوگاه های کشور داده می شود.
مهدی علی اکبرزاده در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا اظهار داشت: اردوگاه های موفق در سطح کشور آن دسته هستند که در جهت درآمد زایی عمل کرده اند ما نیز هیچ گاه مانع آن نبودیم که اردوگاهی درآمدزایی داشته باشد.

وی افزود : قصد داریم در برنامه جدید اردوگاه های دیگری را که تعدادشان نیز زیاد است را به سمت در آمدزایی ترغیب کنیم که برای این کار نیازمند راهکار و آموزش هایی هستیم که در این راستا روسای اردوگاه ها باید راهکار قانونی در آمدزایی را بدانند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برنامه ای را برای روسای اردوگاه ها در تابستان داریم که همه جمع شوند و آموزش های لازم برای افرادی که درگیر این کار نبودند درنظر گرفته شده است تا به طور دقیق قانونی این درآمدزایی را انجام دهند.

وی تصریح کرد: اردوگاه های بزرگ درآمدزایی  لاتزم را در گذشته داشتند از قبیل اجاره دادن فضا به امکانات و یا تولید و فروش محصولات باغی خود کلی درآمد دارند که همین موضوع باعث توسعه و تجهیز آن ها می شود.

علی اکبرزاده اذعان داشت: خوشبختانه از سال 93 درآمد های اردوگاه ها، اماکن تربیتی و کانون ها به سمت درآمد های اختصاصی رفته یعنی هر مبلغی که بتوانند درآمد کسب کنند از طریق خزانه همان مبلغ مجددا به خودشان باز می گردد در چند سال گذشته این طور نبود و بخش از درآمد ها به آنها اختصاص می یافت.

[ یکشنبه هشتم تیر 1393 ] [ 12:59 ] [ اداره فرهنگی وهنری استان ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب